Even voorstellen

Agnes Loogman-Delgman

De ledenadministratie valt onder het secretariaat en wordt aangewezen door het bestuur. De ledenadministratie legt de gegevens vast van alle leden, voor zowel de vereniging als voor de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). Denk dan aan adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.

Agnes Loogman-Delgman
Gruttostraat 91
1444 AG Purmerend
06-22734743
ledenadministratie@vippurmerend.nl

nastya

ALV van Bevok spreekt zich uit over samenwerking met ViP

Wat doet de ledenadministratie binnen ViP?
De ledenadministrateur beheert de gegevensverzameling van de leden en is de enige persoon, die wijzigingen kan doorvoeren in het ledenbestand.
De ledenadministratie houdt de gegevens van de leden bij in een elektronische database m.b.v. Sportlink Club Lite.
En wat nog meer:
- lidgegevens bijhouden voor ViP en uitwisselen met de Nevobo;
- inschrijven van leden bij de Nevobo en/of bij ViP;
- wijzigingen in de NAW-gegevens aanbrengen;
- uitschrijven van leden;
- de diverse commissies informeren over in- en uitschrijvingen;
- aanvragen van spelerskaarten;
- toekennen van rugnummers voor het spelerstenue.
De LA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Voor welke zaken kan een lid van ViP aankloppen bij de ledenadministratie?
De leden kunnen bij de ledenadministratie terecht voor:
- een inschrijving door het opsturen van het inschrijfformulier;
- het doorgeven van wijzigingen (adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.);
- een uitschrijving door het opsturen van het uitschrijfformulier
- het opvragen van een rugnummer;
- het aanvragen van een duplicaat spelerskaart;
-

Lid worden van ViP
Voordat je je inschrijft, is het verstandig om eerst een paar keer mee te trainen bij een groep. Meetrainen bij een groep is:
1. afhankelijk van je leeftijd;
2. of je alleen wilt trainen;
3. of dat je graag competitie wilt gaan spelen;
4. of je recreatief wil volleyballen;
5. of alleen maar iets wil doen bij/voor de vereniging.
Daarvoor kan je middels de website contact zoeken met de CCJ (Commissie Competitie Jeugd), CCS (Commissie Competitie Senioren), recreantencommissie, beachcommissie of de secretaris.
De commissies informeren je over de trainingsmogelijkheden.
Als betrokken partijen eruit zijn, dient men zich in te schrijven bij ViP.
Hoe dat gaat, zie je hieronder bij “Inschrijven”.Lidmaatschapsmogelijkheden
Vip kent een aantal lidmaatschapsmogelijkheden, te weten:
1. (alleen) trainend lid;
2. competitie spelend lid;
3. recreant lid;
4. verenigingslid;
5. beach lid (alleen of in combinatie met 1 of 2 of 3.

Het lidmaatschap ga je aan voor minimaal 1 jaar.
Het reguliere jaar loopt van 1-7-jaar tot 1-7-jaar+1.
Het beach jaar loopt van 1-1-jaar tot 1-1-jaar+1.


Trainingstijden
Info over de groepen met hun trainingstijden voor jeugdsenioren en recreanten.


Contributies
Info over de contributie vind je hier.


Inschrijven

Inschrijven doe je middels het inschrijfformulier op de website van ViP.


Wat als je niet/wel competitie gaat spelen
Afhankelijk of je competitie gaat spelen of niet, is het van belang om het volgende even in je op te nemen:
Je gaat GEEN competitie spelen. Dan hoef je voorlopig verder niets te regelen. Gewoon lekker trainen.

Je gaat WEL competitie spelen. Dat is dan afgesproken met de CCJ (Commissie Competitie Jeugd) dan wel met de CCS (Commissie Competitie Senioren).
Dan heb ik zo spoedig mogelijk een digitale pasfoto van je nodig, tenzij je nog een geldige spelerskaart hebt.
Info over de spelerskaart en bijbehorende pasfoto vind je op: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/competitiedeelname/spelerskaarten-en-speelgerechtigdheid/
Zodra ik de kaart heb, kom ik die bij je in de brievenbus doen.


Over het tenue
Dan heb je ook een tenue nodig.
Ben je nog CMV-jeugd, dan zorgt de vereniging voor een tenue.
Vanaf C-jeugd dien je een verenigingstenue aan te schaffen.
Doe dat in overleg met de CCJ (Commissie Competitie Jeugd) of de CCS (Commissie Competitie Senioren).
Het aanschaffen van een clubtenue gaat via kleding@vippurmerend.nl
Een rugnummer voor op het tenue kan je aanvragen bij de ledenadministratie.


Over de spelerskaart
Een spelerskaart is een persoonsbewijs. Eenieder is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn kaart. Hij/zij dient verder de geldigheid te controleren. Als deze verlopen is, wordt er automatisch (kosteloos) een nieuwe kaart aangemaakt met de bij de Nevobo geregistreerde pasfoto, tenzij het lid voor het verstrijken van de geldigheidstermijn een actuelere pasfoto opstuurt naar de ledenadministratie.
Als binnen de geldigheidsperiode van de kaart deze weg raakt, dient er een duplicaat spelerskaart aangevraagd te worden. Deze kost € 5,-.


Over mail van ViP
Zodra je staat ingeschreven, ga je mail ontvangen van ViP over allerlei zaken.
Als het goed is, krijg je na bepaalde tijd eerst een mail van de websiteprovider van ViP (One.com) met het verzoek van die provider om je mailadres te mogen gebruiken voor ViP. Deze mail kan in je SPAM-box of bij de ongewenste mail terecht komen. Let daar dus op.
Het is noodzakelijk om dit goed te keuren, zodat je op gezette tijden e-mails van ViP ontvangt over o.a. trainingen, wedstrijden en het reilen en zeilen van de club.


Wijzigingen in je lid status of naw-gegevens doorgeven
Wijzigingen doe je middels het wijzigingsformulier op de website van ViP.


Uitschrijven
Uitschrijven doe je middels het uitschrijfformulier op de website van ViP.
Uitschrijven dien je voor 1-6 van het lopende jaar te doen, anders worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor het volgende seizoen.

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl