Inschrijven

Ledenadministratie:
Paul Hendriks | H. Schaftstraat 42, 1443 LD Purmerend
0299-437987 | ledenadministratie@vippurmerend.nl

Secretariaat:
Else Wiersma | secretaris@vippurmerend.nl 
Postadres: Wonderfontein 58, 1448 SM Purmerend

Lid worden van ViP doe je door het invullen van het onderstaande inschrijfformulier. Inschrijven doe je pas als je contact hebt gehad met de Commissie Senioren, Commissie Jeugd, Beachcommissie, Recreantencommissie of het bestuur over je lidmaatschap. Je kunt je vervolgens inschrijven als: competitiespelend, trainend, recreant, beachlid of verenigingslid.

Verder willen wij je erop wijzen dat je als (nieuw) lid geacht wordt minimaal 10 uur per seizoen vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging. Zie hiervoor het Huishoudelijk reglement van ViP.

Door het drukken op ‘verzenden’ wordt het formulier verstuurd naar de ledenadministratie. De competitiespelende leden dienen een digitale pasfoto aan te leveren. De pasfoto moet aan bepaalde eisen voldoen. Meer informatie hierover vind je op deze site van de Nevobo. Deze kan gemaild worden naar ledenadministratie@vippurmerend.nl. Inschrijfgeld bedraagt € 7,-

De contributie bedragen voor het lopende seizoen kun je hier vinden.

Ingevuld door: (verplicht)
OuderVoogdHet lid zelf

Roepnaam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geslacht (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum (verplicht)

Straat + Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Proeftraining gehad bij:

Lid worden per (verplicht)
Huidig seizoenVolgend seizoen

Lid worden als (verplicht)
CompetitiespelendTrainendRecreantVerenigingslidBeachvolleybal

Hij/zij is bekend, dat het indoorseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Het beachseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober van datzelfde jaar. Opzegging als indoorlid dient te gebeuren voor 1 juni. Beachleden dienen uiterlijk 1 december vóór het nieuwe beachseizoen op te zeggen. De opzegging kan worden ingediend via de website. Ga hiervoor naar Lidmaatschap > Uitschrijven.
Akkoord:

Eerder gevolleybald? (verplicht)
JaNee

Indien ja, bij welke vereniging?

Wat was het bondsnummer?

Wanneer voor het laatst?

In welke klasse?

Wilt u competitie gaan spelen? (verplicht)
JaNee

Indien ja, in welk team/klasse?

Hoe bent u bij ViP terecht gekomen?

IBAN Rekeningnummer (verplicht)

Te name van (verplicht)

Ondergetekende verleent hierbij machtiging tot incasso van de verenigings- en bondscontributie. Dit gebeurt jaarlijks in oktober en in februari.
Akkoord:

De ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de Privacy Policy, die gepubliceerd is op de website bij Downloads. Voor de overige verenigings- en bondsartikelen verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement dat u kunt downloaden van de website of aanvragen bij het secretariaat van de vereniging.
Akkoord:

Bij het drukken op verzenden worden uw gegevens naar de ledenadministratie doorgestuurd. Zij nemen contact met u op om de inschrijving definitief af te ronden.