Categorieën
Nieuws Voorzitter

Van de voorzitter (25)

Het is al weer een tijd geleden dat u een ‘Van de voorzitter’ heeft ontvangen. Hoog tijd dus om weer eens iets van me te laten horen.
De NeVoBo heeft al een jaar geleden alle clubs er op geattendeerd dat het verstandig is, als elke vereniging een vertrouwenscommissie zou installeren.
Daar heeft ViP meteen gehoor aan gegeven en de bestaande klachtencommissie ook de taken toebedeeld die behoren bij het aandachtsgebied van een vertrouwenscommissie. Feit is echter dat wij als bestuur dit wellicht onvoldoende duidelijk hebben doorgecommuniceerd naar onze leden.
We hadden al een commissie van beroep, die we hebben omgedoopt naar klachtencommissie, waar iedereen terecht kan die een klacht heeft over (het functioneren van) een commissie of het bestuur. Als iemand vindt dat hij onheus behandeld is of wordt met betrekking tot de volleybalsport in algemene zin, dan kan hij bij de klachtencommissie zijn klacht deponeren en zal deze commissie, nadat zij alle betrokkenen en partijen gehoord heeft een uitspraak doen.
Deze commissie bestaat uit Gerard Wegman, Werner Wijsman en Freek Dijkmeijer.

Naast deze commissie benoemt het bestuur nu een officiële vertrouwenscommissie, waar iedereen die met ongewenst gedrag te maken heeft (gehad) in vertrouwen kan vertellen wat hem of haar is overkomen op het gebied van seksuele intimidatie of ongewenst resp. grensoverschrijdend gedrag van en misbruik in de sport door een ander. Dit kan een medespeler zijn, of een coach, of een trainer, of een toeschouwer, of een lid van ViP, zo lang het maar bij ViP of met betrekking tot ViP heeft plaats gevonden.
In deze vertrouwenscommissie zitten Ina Poel, Gerard Wegman en Werner Wijsman.
Wij vinden het heel belangrijk dat in deze commissie minstens een vrouw vertegenwoordigd is. Met name dames die hier mee te maken krijgen, kunnen dan vrij naar Ina stappen om haar hun ervaringen te vertellen. Ina zal zeer vertrouwelijk met de informatie omgaan en maatregelen nemen in overleg met het bestuur.

Het bestuur hoopt uiteraard dat geen enkele van deze twee commissies ooit in actie hoeft te komen. Maar schroom niet als je iets is overkomen waar je niet van gediend bent en dit niet zelf hebt kunnen of hebt willen oplossen, al was het alleen al om de doodsimpele reden dat je het niet durft of wilt om er met die persoon zelf over te praten.

Met collegiale en sportieve groet,
Bert Bouman

Categorieën
Beach Bestuur Nieuws Voorzitter

Uitreiking Rabobank kerst-wens ViP

Voorzitter van ViP, Bert Bouman, kreeg afgelopen woensdag 4 januari 2017 uit handen van Lea Sterenborg van Rabobank Waterland en omstreken de cheque voor de kerstwens van ViP. Hiermee kan ViP een nieuw materiaalhok laten bouwen bij de beachvolleybalvelden zodat de ballen en het materiaal weer veilig en droog opgeborgen kan worden. Hierbij willen we de Rabobank hartelijk bedanken voor het vervullen van de kerstwens van ViP. Komende maanden zal ViP een mooi nieuw materiaalhok aanschaffen zodat iedereen in de zomer weer kan beachvolleyballen met goed materiaal!

Lea Sterenborg (links) en Bert Boumand (rechts) tijdens de uitreiking op 4 januari 2017 bij de Rabobank.

Categorieën
Voorzitter

Van de Voorzitter (24)

Het nieuwe seizoen is al weer een paar weken oud, de trainingen zijn weer stevig ter hand genomen, in de meest letterlijke zin, en de eerste wedstrijden zijn al weer gespeeld.

Je kunt er weer stevig tegen aan als je competitie speelt en als recreant kun je je al weer weken lang lekker uitleven. Het zand is uit onze haren verdwenen, de beachvelden verlaten alhoewel er nog best qua weer op zaterdagen op gespeeld zou kunnen worden, maar we storten ons weer op het zaalvolleybal.

Op 2 september hebben we onze jaarvergadering gehouden in de Karekiet, waarin zoals gebruikelijk verslag werd gedaan over het afgelopen jaar, zowel bestuurlijk als financieel en werden er 2 jubilarissen gehuldigd.

Harry Muller is al 40 jaar lid van onze vereniging en heeft zich in die 40 jaar menig keer verdienstelijk gemaakt op allerlei terreinen. Omdat ik als voorzitter niet in staat ben geweest om notulen van 40 verenigingsjaren door te ploegen om te zien in welke commissie Harry allemaal heeft gezeten en ik zelf nog maar 21 jaar meedraai bij ViP en haar voorganger Dinsvo, kan ik alleen maar goed nadenken wat Harry in die 21 jaar heeft gedaan. Voor zover mij bekend is hij in ieder geval al die jaren zeer nauw betrokken geweest bij de Kantinecommissie en de KBV, de Kantine Beheers Vereniging, als voorzitter van beide organen en de laatste jaren als adviseur. Daarnaast is Harry al vele jaren de voorzitter van de éénmansformatie scheidsrechterscommissie, leidt hij nieuwe scheidsrechters op, vooral onder de jeugd, maar bovenal is hij al heel veel jaren een zeer gewaardeerd scheidsrechter.

Ook werd Joan Seeder gehuldigd omdat zij 25 jaar lid is van de vereniging. Joan heeft zich in de afgelopen 25 jaar ook heel vaak verdienstelijk gemaakt in allerlei functies, waaronder kort geleden nog een bestuursfunctie.

Tot slot hebben we Karel van Gaalen in het zonnetje gezet vanwege zijn tomeloze inzet als jarenlange barmedewerker op bijna alle dinsdagavonden in de Karekiet als er trainingsavonden zijn, is hij heel veel jaren de penningmeester geweest van de Kantinecommissie en vervult hij de laatste jaren de functie van voorzitter van de Kantine Beheers Vereniging.

Voor wie niet weet wat de Kantine Beheers Vereniging is (de KBV in welingelichte kringen), dat is de vereniging die de Kantine beheert voor de 3 verenigingen die er gebruik van maken: Early Bird(basketbal), de TSO(tafeltennis) en ViP. De kantine is dus niet van ViP, maar van Spurd, maar het beheer wordt uitgevoerd door de KBV.

De jaarcijfers werden goedgekeurd, maar er kleefde een smetje aan de jaarcijfers. Omdat er een groot aantal leden achter is met hun contributiebetaling, werden de ontvangsten in de realisatie beduidend lager ingeboekt dan begroot. En daardoor ontstond er een tekort in de exploitatie. Het bestuur heeft op zich genomen alle leden die nog contributie over het afgelopen seizoen verschuldigd zijn in de persoon van hun voorzitter persoonlijk te benaderen om hun achterstand alsnog te voldoen. Dit komt omdat de penningmeester het te druk heeft met zijn werk. Wie dus nog wat contributie verschuldigd is over het afgelopen jaar wordt door mij opgebeld (of is al door mij opgebeld) om zin achterstand te voldoen. Mijn ervaring tot nu toe is dat dit goed verloopt. Er zijn gevallen bij waarbij de penningmeester zich heeft vergist in de lijst van ‘achterstallige debiteuren’, maar wie nog niet heeft betaald, doet dat gelukkig nu direct. En daar zijn we uiteraard blij mee.

Op 9 september hielden we in de Karekiet een aantal oefenwedstrijden tegen teams van Bevok en het eerste herenteam van Volta uit Lelystad. Het was een zeer geslaagde avond waarbij alle drie verenigingen een winnaar opleverden.

Onder de jeugdteams van Bevok en ViP waren de meisjes A1 van Bevok net iets te sterk voor onze meisjes. Maar dat kwam vooral door het klasseverschil. Onze meisjes spelen dit seizoen 2e klasse, maar de meisjes van Bevok 1e klasse. Dat verschil kwam tot uitdrukking in de uitslag maar de krachtsverhoudingen gingen goed gelijk op. Dat belooft wat voor onze dames.

De dames 1 en 2 van ViP en Bevok 1 spelen alle drie 2e klasse, dus zou je verwachten dat de verhoudingen gelijk waren. Toch won D1 van ViP gemakkelijk van de beide andere damesteams. Het aardige van de competitie van dit seizoen is dat onze beide damesteams in een verschillende competitie spelen waardoor zij in theorie beide kampioen kunnen worden. Dit in tegenstelling tot het afgelopen seizoen waarin ze beide in dezelfde competitie waren ingedeeld.

De heren van Volta waren te sterk voor de heren van ViP en Bevok. Hier kwam het krachtsverschil duidelijk in beeld, Volta speelt dit seizoen Promotieklasse. Al met al werden er in totaal 7 oefenwedstrijden gespeeld en was het een geslaagde avond.

Tot slot wil ik iedereen er op wijzen vooral goed kennis te nemen van de paar spelregelwijzigingen waarover elders op de website is geschreven.

Ik wens iedereen een mooi en sportief volleybalseizoen.

Met vriendelijke groet,

Bert Bouman

PS. Heeft iemand voor mij nog oude clubbladen van vóór oktober 2003? Die zou ik graag willen ontvangen als iemand er van af wil. Ook bladen van Purvo en Dinsvo zijn welkom. Wie kan mij er aan helpen?

Categorieën
Voorzitter

Van de Voorzitter (Nieuw jaar)

Het bestuur wenst je een gelukkig en gezond 2016. Maak er wat moois van, in privé en op sportief gebied bij ViP.

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik een aantal leuke dingen melden.

In de eerste plaats zijn wij door de Rabobank in de prijzen gevallen. Ik had een wens in een wensboom in Edam gehangen en die wens wordt door de Rabo Bank in vervulling gebracht. Wij kunnen tot een bedrag van € 200,00 aan nieuwe volleyballen aanschaffen. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 13 januari 2016 in het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Wielingenstraat in Purmerend.

Verder wil ik nog eens nadrukkelijk melding maken van de Sponsorkliks. Jij kunt als je ‘boodschappen’ doet op internet er voor zorgen dat transacties bij bepaalde instellingen, zoals bijv. Bol.com, Zalando, Coolblue, Inktweb, Wehkamp en nog veel meer bedrijven sponsorkliks opleveren die goed zijn voor geld voor ViP. Zo hebben wij de afgelopen jaren bij elkaar al meer dan 150 euro bij elkaar gesprokkeld.

Ik raad je aan er voor te zorgen dat Sponsorkliks ook door jou benut wordt.

En tot slot nog een mededeling die ik van de Sportraad ontving. Het is volgens het convenant dat alle sportverenigingen met de Sportraad en de Gemeente Purmerend hebben afgesproken niet toegestaan dat iedereen die bardienst heeft alcoholische drank nuttigt. Alle barkeepers en barmedewerkers kunnen en mogen dus achter de bar geen bier of wijn drinken, alleen frisdrank.

Mocht een barmedewerker toch graag een biertje drinken, dan moet hij net als de cliënten en gasten aan de andere kant van de bar gaan staan en zijn/haar bardienst even overdragen aan een ander.

Bij controle en constatering hiervan volgt een boete. Bij een tweede overtreding lopen we het risico van een tijdelijke sluiting van de bar. Voorkom dit alsjeblieft door hier aan mee te werken.

Met collegiale en sportieve groet,

Bert Bouman

Categorieën
Voorzitter

Van de voorzitter (23)

Het is al weer een hele tijd geleden dat je van mij een ‘van de voorzitter’ hebt ontvangen, het werd wel weer de hoogste tijd!!
Op donderdag 3 december 2015 heeft het bestuur weer vergaderd en is er weer heel veel besproken. Een van de belangrijkste dingen daarbij is toch het gebrek aan trainers voor heren 1 en heren 2. De huidige trainers zijn heel goed, maar het blijft een oplossing waar ik als voorzitter niet tevreden over ben. Waarom, omdat ik vind dat degenen die getraind willen worden niet uit hun eigen team een trainer moeten nemen. Voor Heren 1 ligt dat gelukkig nog iets anders, maar ook daar is het een lapmiddel. We blijven zoeken naar goede trainers voor het komende seizoen en gaan eerder ons best doen die te vinden, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, is nu gebleken. Bij de Regioraad en de NeVoBo hebben wij ook nog eens geïnformeerd maar alle aangeboden oplossingsrichtingen waren door ons al uitgevoerd.
Waar ik je op wil wijzen is het komende Kerst-/Nieuwjaarsmixtoernooi dat we dit jaar houden op dinsdag 29 december 2015. Dit jaar vallen de feestdagen steeds op een vrijdag, 1e kerstdag valt op vrijdag en Nieuwjaarsdag ook. Dat zijn toch dagen waarop je geen toernooi kunt organiseren. De avonden ervoor zijn uiteraard ook geen succes en zo kwamen we uit op een dinsdagavond, onze vaste trainingsavond in de Karekiet. We hebben speciaal gekozen voor 29 december, omdat die dag tussen Kerst en Oud-en-Nieuw valt, hopelijk zijn die dagen veel mensen vrij en kunnen ze dinsdagavond de tijd nemen om te voleyballen. Uitgebreide informatie staat elders in de digitale nieuwsbrief.
Dit jaar willen we het toernooi extra onder de aandacht brengen van 3 groepen mensen, nl. ouders van jeugdleden, oud-spelers van ViP die de laatste vier jaar hun lidmaatschap opzegden door hen speciaal uit te nodigen en alle sponsoren, die via shirtreclame of als adverteerder ViP een warm hart toe dragen. Daardoor hopen we op een grote opkomst op het komende mixtoernooi.

De deelname aan de Deen Jeugdsponsor Actie 2015 heeft de vereniging een zeer fraai bedrag van € 854,79 opgeleverd. Dankzij de enthousiaste bijdrage van veel jeugdleden die bij de kassa van het Deen filiaal aan het Meerland bijna de sponsormuntjes uit de handen van de klanten trokken kon dit mooie bedrag behaald worden. Een bedrag waarmee we weer veel leuke dingen kunnen doen. Iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft, hartelijk dank!!

Hoe staan we er voor in de competities?
Laten we beginnen met de dames. Dames 1 had een vliegende start en won de eerste drie wedstrijden steeds met 4-0 dus scoorde iedere wedstrijd 5 punten bij elkaar. Op dit moment staan ze tweede maar hebben 1 wedstrijd minder gespeeld dan de nr 1 en als ze de komende wedstrijd winnen staan ze weer bovenaan. Dames 2 die in dezelfde poule zit vertoeft in de middenmoot. Dames 3 staat op dit moment tweede, dames 4 staat op de derde plaats, maar de nummers 1 en 2 hebben maar 2 punten meer en dames 5 staat iets van onderen.
Heren 1 heeft een moeilijk seizoen, dat was voorzien. Omdat aan het eind van het vorige seizoen veel spelers opstapten, heeft het team een forse verjonging ondergaan. Nieuwe spelers die rechtstreeks vanuit de jeugdcompetitie in eens in Heren 1 zijn gezet, moeten nog veel ervaring opdoen. We hopen met z’n allen dat ze niet hoeven te degraderen, maar dat zal nog heel moeilijk worden. Het pluspunt is in ieder geval dat de jongeren vooral veel ervaring opdoen zodat ze volgend jaar kunnen oogsten wat dit jaar gezaaid wordt.
Heren 2 staat op een gedeelde eerste plaats en vecht iedere wedstrijd weer opnieuw voor het sprokkelen van de benodigde punten. Een aantal vijfsetters gaf net een verkeerde uitslag in de vijfde set, anders hadden ze nu bovenaan gestaan.
Heren 3 heeft van de week de weg omhoog ook gevonden, zij heeft haar eerste wedstrijd gewonnen dus gaat ook vooruit en heren 4 staat met een beetje fantasie in de middenmoot.

Tot slot nog een oproep, altijd maar weer een oproep. We hebben dringend behoefte aan iemand die ons kan helpen de website te beheren en te verbeteren. Graag een reactie als je hierbij kunt helpen naar Scipio Maas, cav@vippurmerend.nl.
En als je een tip hebt voor een trainer voor het volgende seizoen. Hiervoor kun je contact opnemen met Arne Hendriks, sportzaken@vippurmerend.nl
En als allerlaatste: we hebben ook dringend behoefte aan een voorzitter voor de beachcommissie. Hiervoor kun je contact opnemen met Arne Hendriks, sportzaken@vippurmerend.nl

Met hartelijke volleybalgroet,

Bert Bouman