Categorieën
Bestuur

Corona-update

Beste allemaal,

Onlangs hebben we jullie verteld dat vanaf 11 mei het beachvolleybal voor de jeugd weer start. Inmiddels hebben we begrepen dat binnenkort ook senioren weer buiten mogen trainen (geen wedstrijden). Concreet betekent dit dat we – na eerst ervaring op te doen met de jeugd – voornemens zijn om vanaf 18 mei ook beachvolleybal trainingen aan te bieden voor de senioren. Uiteraard horen jullie daar zo spoedig mogelijk meer over, maar we willen alvast wel laten weten dat we als bestuur nog een beetje aan het puzzelen zijn hoe deze trainingen aan te bieden met inachtneming van alle verordeningen, regels en protocollen die voor ons van toepassing zijn. Dat betekent dat alles wellicht nog niet helemaal duidelijk is vanaf dag 1, maar dat we elke dag weer leren en ervaring op doen en dat we er dus in de loop van de tijd met elkaar wel uit komen. Heb alsjeblieft een klein beetje geduld!

Zoals het er nu uit ziet lijkt het erop dat de zaaltrainingen voor jeugd, senioren en recreanten, en de wedstrijden in de zaal vanaf 1 september weer worden opgestart. Het bestuur is daarom bezig om teamaanmeldingen bij de Nevobo en aanvraag van zaalhuur bij SPURD op de gebruikelijke wijze uit te voeren.

Inmiddels hebben we ook de eerste vergoedingen toegezegd gekregen omtrent zaalhuur (zaalruimte die wel is ingehuurd, maar noodgedwongen niet kon worden afgenomen). Dat betekent dat, zoals afgesproken, het bestuur met een aantal voorstellen komt hoe deze zaalhuur-restitutie (deels) aan de leden kan worden terugbetaald. De leden kunnen hier dan bij de komende Algemene Ledenvergadering over stemmen zodat we dit in seizoen 2020-2021 kunnen uitvoeren. Let op dat het per persoon niet om hele grote bedragen gaat; we verwachten namelijk tussen ongeveer 10 en 15 euro per lid…

Als er vragen zijn, schroom dan niet om na te vragen bij een bestuurslid. Voor nu, blijf veilig en gezond, en wellicht tot ziens op het beachvolleybalveld.

Categorieën
Bestuur

Vrijwilligers gezocht

Beste allemaal,

Ondanks dat het volleyballen helaas helemaal stil ligt, gaat het bestuur nog steeds door met vergaderen. Dat gebeurt natuurlijk online (zie foto) want veiligheid eerst!

Zo is het bestuur bezig met het terugvragen van betalingen van de zaalhuur voor de maanden maart, april en mei, en zijn we aan het kijken of ViP in aanmerking komt voor steunregelingen. Dat laatste blijkt nog niet zo eenvoudig en moet je zo’n beetje al failliet zijn wil je voor deze maatregelen in aanmerking komen (en gelukkig zijn we dat nog niet).

Via deze weg wil het bestuur ook nog graag een tweetal vacatures onder de aandacht brengen, en wel:

  • Een nieuwe ledenadministrateur (m/v)
  • Een bestuurslid CAV (Communicatie, Activiteiten & Vrijwilligers) (m/v)

Op dit moment doet Paul Hendriks de ledenadministratie met verve, maar heeft hij al een aantal seizoenen aangegeven met deze taak te willen stoppen. Er moet toch wel een lid zijn binnen de vereniging die dit wil overpakken? Meer informatie bij Paul, of bij één van de bestuursleden.

We hebben al een tijdje geen bestuurslid CAV. Dat betekent dat allerhande zaken rondom communicatie, activiteiten en het vrijwilligersbeleid niet de aandacht heeft gekregen die het wellicht verdient. Vraag is of er een lid is die graag z’n steentje bijdraagt op deze onderwerpen. Meer informatie bij één van de bestuursleden.

Blijf gezond, en hopelijk tot snel!

Categorieën
Bestuur

Verslag 2e gesprek Bevok en ViP over samenwerking

Op 17 december  jl. troffen de besturen van Bevok en ViP elkaar wederom in De Karekiet om te praten over nadere samenwerking. In de eerdere bespreking was al afgesproken om een paar concrete thema’s verder uit te diepen en dat hebben we op 17 december gezamenlijk gedaan. De volgende onderwerpen zijn besproken:

  • Trainers en trainingen – Ten aanzien van competitiespelende leden hebben we geïnventariseerd hoeveel (gediplomeerde) trainers beide verenigingen hebben. We hebben afgesproken dat in geval van een tekort aan trainers te kijken of Bevok en ViP teams samen kunnen trainen. We hebben ook de intentie uitgesproken om te kijken of teams samen kunnen trainen om zodoende voldoende spelers op de been te hebben om bijvoorbeeld een partijtje te kunnen spelen aan het einde van de training. De zaalindeling zal in dat geval uiteraard in goed overleg worden gepland.
  • Ten aanzien van de recreanten is afgesproken om de ViP Recreantencommissie kennis te laten maken met de recreantenvertegenwoordigster van Bevok. Het doel van de kennismaking kan zijn om te kijken of er meer kan worden samengewerkt op recreantenniveau, bijvoorbeeld ten aanzien van recreantenavonden en –toernooien.
  • Bevok heeft op dit moment geen jeugdafdeling. Afgesproken is dat Jasper contact zal opnemen met de ViP buurtsportcoach om te kijken of bepaalde Purmerendse initiatieven – zoals het scholentoernooi – uitgebreid kunnen worden naar de Zuidoostbeemster en de Middenbeemster om zodoende de jeugd uit de Beemster ook met volleybal kennis te kunnen laten maken. Een Buurtsportcoach is een persoon in dienst van Spurd van de gemeente Purmerend, inzetbaar op verschillende werkterreinen voor de sportvereniging. Een Buurtsportcoach coördineert of voert taken uit binnen de sportvereniging voor de jeugd van vier tot achttien jaar.

  • Toernooien – Bevokkers waren reeds uitgenodigd voor het ViP mixtoernooi van januari jl. en dat was een groot succes. Daarnaast hebben we een inventarisatie gemaakt van de verschillende toernooien van Bevok en ViP, en elkaar de toezegging gedaan leden van beide verenigingen voor deze toernooien uit te nodigen. De meest voor de hand liggende toernooien in dit kader zijn het eerdergenoemde mixtoernooi van ViP, het eindtoernooi van Bevok in De Beuk (de donderdag na de P/D-wedstrijden), diverse recreanten– en beachtoernooien en het Beemster-stratenvolleybaltoernooi in juni op het IJsbaanterrein (tegenwoordig het Volleybal Festival). Sommige toernooien van Bevok zijn wellicht minder geschikt voor onderlinge uitnodiging, omdat ze wijkgebonden zijn, zoals het stratenvolleybal en het beachtoernooi tijdens de Beemster kermis, en vaak al snel vol zijn.

  • Beachvolleybal – ViP heeft voorgesteld de Bevok-leden actief te benaderen om te vragen of ze het leuk vinden lid te worden van de Beachvolleybal binnen ViP. We kunnen dan in de zomer van 2020 al gezamenlijk beachen. Bevok heeft hiermee ingestemd.

  • Kennismaking beide Technische Commissies (TC’s) – Aan de TC’s van Bevok en ViP zal worden gevraagd een keer nader kennis te maken met elkaar. Dit met als doel de lijntjes kort te houden daar waar het gaat om het eventueel plaatsen van (toekomstige) leden waarvoor het lastig is een passend team te vinden. Dit met in het achterhoofd te voorkomen dat bijvoorbeeld herenleden die zich op dit moment bij ViP aanmelden, “nee” verkocht krijgen terwijl het voor de regio van belang is deze heren te behouden voor de volleybalsport. Ze zullen dan bijvoorbeeld naar Bevok worden doorverwezen. Bij Bevok spelen vergelijkbare situaties doordat damesteams bijvoorbeeld te vol of te leeg zijn, waarbij er dan goed met damesteams van ViP samengewerkt kan worden. De gesprekken tussen beide TC’s kan plaatsvinden rond maart/april, wanneer de teamindelingen voor het komende seizoen worden gemaakt. Uiteraard vinden onderlinge uitwisselingen plaats in goed overleg met de betreffende leden.

Er zijn nu een aantal acties besproken – zoals het gesprek tussen Jasper en de Buurtsportcoach ten aanzien van de jeugd en de kennismaking van de Technische Commissies en Recreantencommissies – die we zullen afwachten. We hebben afgesproken dat we weer contact met elkaar zullen opnemen nadat beide besturen intern hun bestuursvergaderingen van januari hebben gehouden.

Mochten er vragen zijn dan vernemen beide besturen dit uiteraard graag!

Categorieën
Bestuur

Eerste gesprek Bevok-ViP over samenwerking

Dinsdag 19 november hebben Petra, Samantha, Cor en Henk van Bevok, en Else, Jef, Mo en Jasper van ViP met elkaar om de tafel gezeten om te brainstormen over samenwerking tussen beide verenigingen. Na een uitgebreide voorstelronde hebben we elkaar bijgepraat over de reacties vanuit de recente Algemene Ledenvergaderingen van beide clubs en hebben we beide verenigingen kort vergeleken ten aanzien van aantallen teams (heren, dames, jeugd en recreanten). Verder hebben we gesproken over hoe we de organisatie van beide verenigingen hebben vormgegeven. Het was leuk en leerzaam om zulke ervaringen, uitdagingen en successen uit te wisselen.

Vervolgens hebben we een aantal gebieden besproken die zich mogelijk lenen voor een nadere samenwerking, bijvoorbeeld op het vlak van gezamenlijke trainers en scheidsrechters, maar ook of recreanten en competitie spelende leden wellicht onderling “uitgewisseld” kunnen worden als er teams vol of juist niet vol genoeg zijn. Er is ook kort gebrainstormd over het samen oppakken van bijvoorbeeld sponsoring of ledenwerving.

Concreet hebben we afgesproken om elkaars leden voor komende toernooien onderling uit te nodigen (mixtoernooi, beachtoernooi) en ook om een aantal van bovenstaande gebieden in een volgende vergadering, die nu gepland staat voor 17 december a.s., nader uit te werken. Daarnaast bekijken we  of we tot een voorstel kunnen komen richting de leden. We hebben afgesproken dezelfde informatie te delen binnen de verenigingen en na die vergadering sturen we jullie weer een kort verslagje.

Categorieën
Bestuur

Annique en Brenda in het zonnetje gezet

Laat het duidelijk zijn: al onze vrijwilligers zijn toppers, maar soms zijn er vrijwilligers die we even in het zonnetje willen zetten. En dit jaar waren dat Annique en Brenda.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag hebben we Brenda en Annique extra bedankt voor hun hulp aan ViP. Naast hun taken bij de jeugdcommissie en commissie competitie senioren (CCS) hebben ze ook meegeholpen met allerhande activiteiten voor de jeugd, zoals het succesvolle jeugdkamp van enige tijd terug.

Zowel Brenda als Annique kregen afgelopen vrijdag vanuit de handen van Mo, bestuurslid Sportzaken, een mooie en welverdiende bos bloemen. Dames, extra bedankt, en nogmaals ook een grote dank voor alle andere vrijwilligers. Zonder jullie staat de vereniging stil!