Categorieën
Nieuws

Dank aan de vrijwilligers

Stapsgewijs worden onze vrijheden verruimd. Als vereniging zien wij ons ook beperkt in onze mogelijkheden om uiting te geven aan dankbaarheid richting vrijwilligers. Behoudens steun van organisaties als de Gemeente, Nevobo, de Sportraad en Spurd is onze vereniging qua organisatie en uitvoering geheel afhankelijk van vrijwilligers. Onze jaarlijkse vrijwilligersdag is een bescheiden uiting van dankbaarheid aan de leden die zich voor onze vereniging inzetten. Helaas moeten wij dit uitstellen tot betere tijden. Het leven wordt er vrolijker van als je focust op de mogelijkheden in plaats van op de beperkingen. Vanuit dat oogpunt maken we graag gebruik van de mogelijkheid om ons langs deze weg te uiten:

! VIP BEDANKT AL HAAR VRIJWILLIGERS VOOR HUN INZET TIJDENS HET AFGELOPEN SEIZOEN !

Wij vertrouwen erop volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen. Als je interesse hebt in het ondersteunen van de vereniging, laat je gaan en meld je aan voor één van de vacante vrijwilligersfuncties. Ze staan op de site vermeld. Weet dat we elk lid gelijk waarderen!

Hopelijk zien we elkaar snel op de beachvelden en volgend seizoen weer in de zaal. 

Blijf gezond!

Jef van Bemmel
Voorzitter VIP

Door René

Speelt sinds 2003/2004 volleybal bij ViP. Tussentijds wat uitstapjes gemaakt naar Croonenburg en Compaen, maar weer teruggekeerd bij ViP. Maakte deel uit van het team dat 2 jaar uitkwam in de 3e divisie in seizoen 2013/2014 en 2014/2015, een unicum voor ViP.
Heeft een aantal jaar in het bestuur van ViP gezeten en onderhoudt de website en de communicatiestromen binnen en buiten de vereniging.