Volleybalvereniging
IMG_6085
IMG_0675
IMG_0686
IMG_0723
IMG_0709
IMG_5394
img_5450
2016-2017-mc1
20162017-recreanten-dinsdag
2016-2017-d1
2016-2017-mc3
Bestuur

Verslag 2e gesprek Bevok en ViP over samenwerking

Jasper
Door Jasper

Op 17 december  jl. troffen de besturen van Bevok en ViP elkaar wederom in De Karekiet om te praten over nadere samenwerking. In de eerdere bespreking was al afgesproken om een paar concrete thema’s verder uit te diepen en dat hebben we op 17 december gezamenlijk gedaan. De volgende onderwerpen zijn besproken:

  • Trainers en trainingen – Ten aanzien van competitiespelende leden hebben we geïnventariseerd hoeveel (gediplomeerde) trainers beide verenigingen hebben. We hebben afgesproken dat in geval van een tekort aan trainers te kijken of Bevok en ViP teams samen kunnen trainen. We hebben ook de intentie uitgesproken om te kijken of teams samen kunnen trainen om zodoende voldoende spelers op de been te hebben om bijvoorbeeld een partijtje te kunnen spelen aan het einde van de training. De zaalindeling zal in dat geval uiteraard in goed overleg worden gepland.
  • Ten aanzien van de recreanten is afgesproken om de ViP Recreantencommissie kennis te laten maken met de recreantenvertegenwoordigster van Bevok. Het doel van de kennismaking kan zijn om te kijken of er meer kan worden samengewerkt op recreantenniveau, bijvoorbeeld ten aanzien van recreantenavonden en –toernooien.
  • Bevok heeft op dit moment geen jeugdafdeling. Afgesproken is dat Jasper contact zal opnemen met de ViP buurtsportcoach om te kijken of bepaalde Purmerendse initiatieven – zoals het scholentoernooi – uitgebreid kunnen worden naar de Zuidoostbeemster en de Middenbeemster om zodoende de jeugd uit de Beemster ook met volleybal kennis te kunnen laten maken. Een Buurtsportcoach is een persoon in dienst van Spurd van de gemeente Purmerend, inzetbaar op verschillende werkterreinen voor de sportvereniging. Een Buurtsportcoach coördineert of voert taken uit binnen de sportvereniging voor de jeugd van vier tot achttien jaar.

  • Toernooien – Bevokkers waren reeds uitgenodigd voor het ViP mixtoernooi van januari jl. en dat was een groot succes. Daarnaast hebben we een inventarisatie gemaakt van de verschillende toernooien van Bevok en ViP, en elkaar de toezegging gedaan leden van beide verenigingen voor deze toernooien uit te nodigen. De meest voor de hand liggende toernooien in dit kader zijn het eerdergenoemde mixtoernooi van ViP, het eindtoernooi van Bevok in De Beuk (de donderdag na de P/D-wedstrijden), diverse recreanten– en beachtoernooien en het Beemster-stratenvolleybaltoernooi in juni op het IJsbaanterrein (tegenwoordig het Volleybal Festival). Sommige toernooien van Bevok zijn wellicht minder geschikt voor onderlinge uitnodiging, omdat ze wijkgebonden zijn, zoals het stratenvolleybal en het beachtoernooi tijdens de Beemster kermis, en vaak al snel vol zijn.

  • Beachvolleybal – ViP heeft voorgesteld de Bevok-leden actief te benaderen om te vragen of ze het leuk vinden lid te worden van de Beachvolleybal binnen ViP. We kunnen dan in de zomer van 2020 al gezamenlijk beachen. Bevok heeft hiermee ingestemd.

  • Kennismaking beide Technische Commissies (TC’s) – Aan de TC’s van Bevok en ViP zal worden gevraagd een keer nader kennis te maken met elkaar. Dit met als doel de lijntjes kort te houden daar waar het gaat om het eventueel plaatsen van (toekomstige) leden waarvoor het lastig is een passend team te vinden. Dit met in het achterhoofd te voorkomen dat bijvoorbeeld herenleden die zich op dit moment bij ViP aanmelden, “nee” verkocht krijgen terwijl het voor de regio van belang is deze heren te behouden voor de volleybalsport. Ze zullen dan bijvoorbeeld naar Bevok worden doorverwezen. Bij Bevok spelen vergelijkbare situaties doordat damesteams bijvoorbeeld te vol of te leeg zijn, waarbij er dan goed met damesteams van ViP samengewerkt kan worden. De gesprekken tussen beide TC’s kan plaatsvinden rond maart/april, wanneer de teamindelingen voor het komende seizoen worden gemaakt. Uiteraard vinden onderlinge uitwisselingen plaats in goed overleg met de betreffende leden.

Er zijn nu een aantal acties besproken – zoals het gesprek tussen Jasper en de Buurtsportcoach ten aanzien van de jeugd en de kennismaking van de Technische Commissies en Recreantencommissies – die we zullen afwachten. We hebben afgesproken dat we weer contact met elkaar zullen opnemen nadat beide besturen intern hun bestuursvergaderingen van januari hebben gehouden.

Mochten er vragen zijn dan vernemen beide besturen dit uiteraard graag!

Over de schrijver

Jasper

Jasper

Spelverdeler bij ViP/Bevok Heren 1 en Penningmeester van ViP. Lid sinds 1980.

Powered by keepvid themefull earn money