Volleybalvereniging
IMG_6085
IMG_0723
IMG_5394
img_5450
2016-2017-mc1
20162017-recreanten-dinsdag
2016-2017-d1
2016-2017-mc3
Voorzitter

Van de Voorzitter (24)

René
Door René

Het nieuwe seizoen is al weer een paar weken oud, de trainingen zijn weer stevig ter hand genomen, in de meest letterlijke zin, en de eerste wedstrijden zijn al weer gespeeld.

Je kunt er weer stevig tegen aan als je competitie speelt en als recreant kun je je al weer weken lang lekker uitleven. Het zand is uit onze haren verdwenen, de beachvelden verlaten alhoewel er nog best qua weer op zaterdagen op gespeeld zou kunnen worden, maar we storten ons weer op het zaalvolleybal.

Op 2 september hebben we onze jaarvergadering gehouden in de Karekiet, waarin zoals gebruikelijk verslag werd gedaan over het afgelopen jaar, zowel bestuurlijk als financieel en werden er 2 jubilarissen gehuldigd.

Harry Muller is al 40 jaar lid van onze vereniging en heeft zich in die 40 jaar menig keer verdienstelijk gemaakt op allerlei terreinen. Omdat ik als voorzitter niet in staat ben geweest om notulen van 40 verenigingsjaren door te ploegen om te zien in welke commissie Harry allemaal heeft gezeten en ik zelf nog maar 21 jaar meedraai bij ViP en haar voorganger Dinsvo, kan ik alleen maar goed nadenken wat Harry in die 21 jaar heeft gedaan. Voor zover mij bekend is hij in ieder geval al die jaren zeer nauw betrokken geweest bij de Kantinecommissie en de KBV, de Kantine Beheers Vereniging, als voorzitter van beide organen en de laatste jaren als adviseur. Daarnaast is Harry al vele jaren de voorzitter van de éénmansformatie scheidsrechterscommissie, leidt hij nieuwe scheidsrechters op, vooral onder de jeugd, maar bovenal is hij al heel veel jaren een zeer gewaardeerd scheidsrechter.

Ook werd Joan Seeder gehuldigd omdat zij 25 jaar lid is van de vereniging. Joan heeft zich in de afgelopen 25 jaar ook heel vaak verdienstelijk gemaakt in allerlei functies, waaronder kort geleden nog een bestuursfunctie.

Tot slot hebben we Karel van Gaalen in het zonnetje gezet vanwege zijn tomeloze inzet als jarenlange barmedewerker op bijna alle dinsdagavonden in de Karekiet als er trainingsavonden zijn, is hij heel veel jaren de penningmeester geweest van de Kantinecommissie en vervult hij de laatste jaren de functie van voorzitter van de Kantine Beheers Vereniging.

Voor wie niet weet wat de Kantine Beheers Vereniging is (de KBV in welingelichte kringen), dat is de vereniging die de Kantine beheert voor de 3 verenigingen die er gebruik van maken: Early Bird(basketbal), de TSO(tafeltennis) en ViP. De kantine is dus niet van ViP, maar van Spurd, maar het beheer wordt uitgevoerd door de KBV.

De jaarcijfers werden goedgekeurd, maar er kleefde een smetje aan de jaarcijfers. Omdat er een groot aantal leden achter is met hun contributiebetaling, werden de ontvangsten in de realisatie beduidend lager ingeboekt dan begroot. En daardoor ontstond er een tekort in de exploitatie. Het bestuur heeft op zich genomen alle leden die nog contributie over het afgelopen seizoen verschuldigd zijn in de persoon van hun voorzitter persoonlijk te benaderen om hun achterstand alsnog te voldoen. Dit komt omdat de penningmeester het te druk heeft met zijn werk. Wie dus nog wat contributie verschuldigd is over het afgelopen jaar wordt door mij opgebeld (of is al door mij opgebeld) om zin achterstand te voldoen. Mijn ervaring tot nu toe is dat dit goed verloopt. Er zijn gevallen bij waarbij de penningmeester zich heeft vergist in de lijst van ‘achterstallige debiteuren’, maar wie nog niet heeft betaald, doet dat gelukkig nu direct. En daar zijn we uiteraard blij mee.

Op 9 september hielden we in de Karekiet een aantal oefenwedstrijden tegen teams van Bevok en het eerste herenteam van Volta uit Lelystad. Het was een zeer geslaagde avond waarbij alle drie verenigingen een winnaar opleverden.

Onder de jeugdteams van Bevok en ViP waren de meisjes A1 van Bevok net iets te sterk voor onze meisjes. Maar dat kwam vooral door het klasseverschil. Onze meisjes spelen dit seizoen 2e klasse, maar de meisjes van Bevok 1e klasse. Dat verschil kwam tot uitdrukking in de uitslag maar de krachtsverhoudingen gingen goed gelijk op. Dat belooft wat voor onze dames.

De dames 1 en 2 van ViP en Bevok 1 spelen alle drie 2e klasse, dus zou je verwachten dat de verhoudingen gelijk waren. Toch won D1 van ViP gemakkelijk van de beide andere damesteams. Het aardige van de competitie van dit seizoen is dat onze beide damesteams in een verschillende competitie spelen waardoor zij in theorie beide kampioen kunnen worden. Dit in tegenstelling tot het afgelopen seizoen waarin ze beide in dezelfde competitie waren ingedeeld.

De heren van Volta waren te sterk voor de heren van ViP en Bevok. Hier kwam het krachtsverschil duidelijk in beeld, Volta speelt dit seizoen Promotieklasse. Al met al werden er in totaal 7 oefenwedstrijden gespeeld en was het een geslaagde avond.

Tot slot wil ik iedereen er op wijzen vooral goed kennis te nemen van de paar spelregelwijzigingen waarover elders op de website is geschreven.

Ik wens iedereen een mooi en sportief volleybalseizoen.

Met vriendelijke groet,

Bert Bouman

PS. Heeft iemand voor mij nog oude clubbladen van vóór oktober 2003? Die zou ik graag willen ontvangen als iemand er van af wil. Ook bladen van Purvo en Dinsvo zijn welkom. Wie kan mij er aan helpen?

Over de schrijver

René

René

Speelt sinds 2003/2004 volleybal bij ViP. Tussentijds wat uitstapjes gemaakt naar Croonenburg en Compaen, maar weer teruggekeerd bij ViP. Maakte deel uit van het team dat 2 jaar uitkwam in de 3e divisie in seizoen 2013/2014 en 2014/2015, een unicum voor ViP.
Heeft een aantal jaar in het bestuur van ViP gezeten en onderhoudt de website en de communicatiestromen binnen en buiten de vereniging.

Powered by keepvid themefull earn money