Volleybalvereniging
IMG_6085
IMG_0675
IMG_0686
IMG_0723
IMG_0709
IMG_5394
img_5450
2016-2017-mc1
20162017-recreanten-dinsdag
2016-2017-d1
2016-2017-mc3
Voorzitter

Van de Voorzitter (12)

Let op. Maandag 26 augustus beginnen de eerste trainingen voor de jeugd in de Zwanenbloem en ‘s avonds beginnen de eerste trainingen in de Vaart. Een dag later in de Karekiet, het Zuivelpad en de Gangeslaan. En woensdag 28 augustus op de Gangeslaan en in de Kraal. Zorg dat je er bij bent.

De eerste competitiewedstrijden zijn in de week van 16 september en in de Karekiet zijn op vrijdag 20 september de eerste thuiswedstrijden, waarna er een startfeest in de kantine van de Karekiet wordt gehouden.

Op 6 augustus heeft het bestuur vergadert en een aantal voorstellen verder uitgewerkt en besluiten genomen. Nu op de ledenvergadering van 7 mei de wijzigingsvoorstellen van de statuten zijn aangenomen was het de beurt om het huishoudelijk reglement tegen het licht te houden en aan te passen aan de nieuwe statuten. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 22 oktober zullen die aan de vergadering worden voorgelegd, en zal het besluit genomen worden het nieuwe gewijzigde huishoudelijk reglement vast te stellen. Je zult het op tijd toegestuurd krijgen zodat je er nog op- en of aanmerkingen, c.q. verbetervoorstellen op kunt maken. Verder stond de vergadering in het teken van de commissieverslagen.

Gebruikelijk is dat na afloop van een seizoen elke commissie verslag uitbrengt van haar functioneren in het afgelopen seizoen. Leidraad daarbij is of alle afgesproken acties ook werkelijk allemaal zijn uitgevoerd of wat de status daarvan is. Helaas had het bestuur nog niet van alle commissies hun verslag ontvangen. De belangrijkste vraag is iedere keer weer: liggen we op schema met betrekking tot onze plannen, waar lopen we tegen aan in de uitvoering, wat ging goed, wat kan beter. Zo merk je dat ViP een “bedrijf” is met veel “afdelingen”, die elk hun steentje moeten bijdragen in het welslagen van de club.

Ook is het financieel verslag over het afgelopen seizoen besproken. Voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 kon er weer een positief saldo worden getoond. Dit werd mede veroorzaakt door de ViP-actie waarbij veel leden en donateurs met kerst vorig jaar 25 euro stortten in de clubkas. De ViPpers van ViP worden hiervoor nogmaals bedankt. Deze geslaagde actie vraagt om prolongatie en het bestuur hoopt dus dat iedereen die daar vorig jaar aan mee deed, dat dit jaar weer wil doen.

Tot slot wil ik graag melden dat wij met drie sponsors in onderhandeling zijn over een sponsorcontract. De nieuwe shirts die jij besteld hebt, zal in enkele gevallen voorzien zijn van een sponsorlogo. Dit geldt met name voor bepaalde jeugdspelers. Heren 1 krijgt een eigen sponsor: IJBouw en DMF Krediet. Hartman garagedeuren wordt een verenigingssponsor. En tot slot is het vermeldenswaard dat onze vereniging een groeiende vereniging is. Het afgelopen seizoen is het ledental toegenomen van 194 leden tot 210 leden. Het bestuur is hier heel erg blij mee. Nu vasthouden uiteraard.

Ik wens u dit nieuwe seizoen een blessurevrij en sportief volleybaljaar.

Met een hartelijke volleybalgroet,

Bert Bouman

Over de schrijver

René

René

Speelt sinds 2003/2004 volleybal bij ViP. Tussentijds wat uitstapjes gemaakt naar Croonenburg en Compaen, maar weer teruggekeerd bij ViP. Maakte deel uit van het team dat 2 jaar uitkwam in de 3e divisie in seizoen 2013/2014 en 2014/2015, een unicum voor ViP.
Heeft een aantal jaar in het bestuur van ViP gezeten en onderhoudt de website en de communicatiestromen binnen en buiten de vereniging.

Powered by keepvid themefull earn money