Volleybalvereniging
IMG_6085
IMG_0723
IMG_5394
img_5450
2016-2017-mc1
20162017-recreanten-dinsdag
2016-2017-d1
2016-2017-mc3
Voorzitter

Van de Voorzitter (11)

Het is al weer enige tijd geleden dat jij een berichtje van je voorzitter ontving.

Ondertussen zijn er al weer een algemene ledenvergadering geweest, een bestuursvergadering en een buitengewone (extra) ledenvergadering. De algemene ledenvergadering van 26 april 2013 werd door 24 stemgerechtigde leden bezocht, daarnaast waren er 16 afmeldingen, waarvan de leden een volmacht hadden afgegeven aan een aanwezig stemgerechtigd lid, waardoor er 40 stemgerechtigde leden waren vertegenwoordigd. Dat was net niet genoeg om de statutenwijziging te bekrachtigen. Daarvoor had tweederde deel van de 72 stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn. Voor de andere beslismomenten waren deze 40 leden uiteraard wel voldoende.

Een van de mededelingen die ik deed ging over alcoholhoudende dranken en kinderen onder de 18 jaar. Vanaf 1 juli a.s. mag er geen drank meer worden verkocht aan kinderen onder de 18 jaar. Medewerkers van de Gemeente gaan hier scherp op controleren. Ook bij sportkantines. Dit betekent dat barpersoneel er goed op moet letten dat zij geen alcoholhoudende drank verkopen aan kinderen onder de 18 jaar, kortom, alle minderjarigen. Bij twijfel dient men naar een identiteitsbewijs te vragen. De controle door de Gemeente zal waarschijnlijk uitgevoerd worden door kinderen die net geen 18 jaar zijn. Als hen alcoholhoudende drank wordt verkocht, zijn wij strafbaar en lopen wij het risico dat onze vergunning wordt ingetrokken en dat we voor een aantal maanden onze kantine moeten sluiten. Het is dus zaak dat hier goed op gelet wordt door het barpersoneel. Omdat heel veel leden wel eens achter de bar staan, is oplettendheid dus geboden.

Het nieuwe wedstrijdtenue werd geïntroduceerd. 13 leden waren voor een donker shirt (rood en zwart), 13 leden waren voor een licht shirt met veel geel. Omdat de commissie zelf met het donker voorstel kwam, kreeg zij de beslissende laatste stem. Er komt een donker shirt. De passhirts en pasbroekjes komen in in de loop van juni in de Karekiet te liggen. Het tenue kost eerst € 61,00. Na half september wordt dat € 66,00. Het nummer waarmee je speelt, komt binnenkort op een lijst zichtbaar op de website en ligt eveneens ter inzage in de Karekiet. Bij je bestelling moet je zelf je rugnummer opgeven.

De begroting voor het nieuwe seizoen werd in de algemene ledenvergadering vastgesteld. We hebben het voor elkaar gekregen dat er een sluitende begroting kon worden gepresenteerd. De statutenwijziging kon niet worden behandeld. Wel werden een aantal ingebrachte wijzigingsvoorstellen besproken, waarvan de meeste aan de notaris zullen worden voorgelegd. Toegezegd werd dat vóór de komende buitengewone ledenvergadering van 7 mei de notaris zou zijn geraadpleegd over de voorstellen (die van het bestuur en die van de leden). Op 7 mei werd de buitengewone ledenvergadering gehouden met als enig onderwerp de concept statutenwijzigingen. De notaris was bezocht en die had een aantal verbetervoorstellen voorgesteld. Deze werden als amendement voorgelezen, uitgebreid besproken en vervolgens werd het gehele concept statutenwijzigingsvoorstel inclusief de amendementen hierop unaniem aangenomen door 24 vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Het aardige daarbij was, dat een aantal wijzigingsvoorstellen van leden er in verwerkt zijn.

De notaris adviseerde het huishoudelijk reglement pas te wijzigen nadat de nieuwe statuten notarieel zijn gepasseerd. Het concept nieuwe huishoudelijk reglement zal dus in de najaarsvergadering ter stemming worden voorgelegd en is dan gestoeld op de nieuwe statuten.

Ik wens je de komende weken nog een heel fijn beachvolleybalplezier op onze beachvelden, een heerlijke lekkere zomer met veel volleybalplezier en laten we elkaar dan in het nieuwe seizoen weer begroeten in week 35, de week die begint met 26 augustus.

Fijne vakantie toegewenst alvast.

Met een hartelijke volleybalgroet,

Bert Bouman

Over de schrijver

René

René

Speelt sinds 2003/2004 volleybal bij ViP. Tussentijds wat uitstapjes gemaakt naar Croonenburg en Compaen, maar weer teruggekeerd bij ViP. Maakte deel uit van het team dat 2 jaar uitkwam in de 3e divisie in seizoen 2013/2014 en 2014/2015, een unicum voor ViP.
Heeft een aantal jaar in het bestuur van ViP gezeten en onderhoudt de website en de communicatiestromen binnen en buiten de vereniging.

Powered by keepvid themefull earn money