Volleybalvereniging
IMG_6085
IMG_0723
IMG_5394
img_5450
2016-2017-mc1
20162017-recreanten-dinsdag
2016-2017-d1
2016-2017-mc3
Voorzitter

Van de Voorzitter (10)

Bijna het einde van een mooi volleybalseizoen. De kampioenen komen er aan. Jongens B2 zijn het al. Proficiat!!!!! En Dames 2 mogelijk vanavond (ik schrijf dit op vrijdag 12 april). En misschien nog meer promoveerders, die via p/d-wedstrijden tevoorschijn komen. Afwachten, spannende weken nog.

Dinsdag 9 april kwam hele bestuur weer bij een om te praten over alle ingediende jaarplannen van 9 van onze commissie. Deze 9 commissies dienen jaarplannen in, waarin zij ons voorleggen wat zij het komende seizoen allemaal van plan zijn te gaan doen. En ze vragen daar budget voor. Onze penningmeester voegt eerst alle gevraagde budgetten bij elkaar en kijkt dan in hoeverre die uitkomst nog matcht met de verwachte inkomsten. En als het verschil in negatieve zin te groot is, dan gaan we als bestuur met z’n allen praten waar er iets van de individuele budgetten af kan of af moet. En als dat op een gegeven moment echt niet meer kan, dan kijken we of er aan de inkomstenkant misschien nog verbeteringen zijn aan te brengen. Uiteindelijk komt er een conceptbegroting uit, die aan jou wordt voorgelegd om daarover te beslissen in de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) op 26 april a.s. Jij hebt dus het laatste woord. Jij beslist.

Waar je ook over beslist de komende ALV, dat is over een voorstel van het bestuur om enkele statutenwijzigingen en wijzigingen in het huishoudelijk reglement te accorderen. Nu is het met statutenwijzigingen zo, dat tweederde van alle stemgerechtigde leden op de ALV aanwezig moeten zijn om die gewijzigd te krijgen. Als die verplichte tweederde niet aanwezig is, moet er een nieuwe ALV worden uitgeschreven en kunnen de statutenwijziging in die nieuwe vergadering worden aangenomen met de dan aanwezige leden, hoe weinig dat er ook zijn, mits tweederde van de dan aanwezige stemgerechtigde leden daar dan voor zijn. Op die manier wordt in eerste instantie getracht te bereiken dat 50% van alle stemgerechtigde leden ergens voor moeten zijn, om iets veranderd te krijgen in de statuten, maar als niet het vereiste aantal leden komt opdagen, in een nieuwe vergadering een statutenwijziging kan plaats vinden met de dan aanwezige leden. Iedereen heeft dan dus de kans gehad. Het werkt dus behoorlijk drempelverhogend om statuten gewijzigd te krijgen.

Welke statutenwijzigingen heeft het bestuur voor ogen? ViP kent sinds kort beachvolleybal, organiseert daar heel veel in, investeert daar ook in en dat kost allemaal geld. Er zijn beachleden, beachjeugdleden en sinds kort ook jeugdrecreanten, jeugd die geen competitie wil spelen, maar wel wil meetrainen en aan het eind van een training nog even een spelletje wil spelen. Deze nieuwe vormen kenden geen plek in de statuten en het huishoudelijke reglement. En daar hebben we nu plaats voor gemaakt.

Verder wil het bestuur een uiterlijk opzegdatum invoeren. Eén maand voor het einde van het seizoen moet een lid opgezegd hebben als hij het volgende seizoen geen lid meer wil zijn van ViP. Dit wordt ingevoerd om er als vereniging bijtijds achter te komen met hoeveel leden we nieuwe indelingen in het nieuwe seizoen moeten gaan maken. Het is een dure aangelegenheid, als we nieuwe teamindelingen maken, trainers bestellen en zaalhuur reserveren, als later zou blijken dat we op basis van het juiste aantal leden met minder teams, minder trainers en minder zaalhuur hadden kunnen volstaan.

Wie dus te laat opzegt, moet nog een half jaar contributie betalen en een heel jaar de Nevobo-bijdrage. Wij hopen op begrip voor deze wijziging en zien met belangstelling uit naar een hoge opkomst op de komende ALV.

Met een hartelijke volleybalgroet,

Bert Bouman

 

Over de schrijver

René

René

Speelt sinds 2003/2004 volleybal bij ViP. Tussentijds wat uitstapjes gemaakt naar Croonenburg en Compaen, maar weer teruggekeerd bij ViP. Maakte deel uit van het team dat 2 jaar uitkwam in de 3e divisie in seizoen 2013/2014 en 2014/2015, een unicum voor ViP.
Heeft een aantal jaar in het bestuur van ViP gezeten en onderhoudt de website en de communicatiestromen binnen en buiten de vereniging.

Powered by keepvid themefull earn money