Volleybalvereniging
IMG_6085
IMG_0723
IMG_5394
img_5450
2016-2017-mc1
20162017-recreanten-dinsdag
2016-2017-d1
2016-2017-mc3
Voorzitter

Van de Voorzitter (8)

Op maandag 22 oktober 2012 was het bestuur weer in vergadering bijeen.

Er zijn de volgende zaken besproken die ik je hierbij wil meedelen.

Het is de laatste 10 jaren of misschien nog wel veel langer een goed gebruik dat we op Goede Vrijdag een scholenvolleybaltoernooi organiseren. Volgend jaar zal dat ook weer plaatsvinden, dus op vrijdag 29 maart 2013 zal weer een toernooi zijn in De Vaart. De organisatie wordt gegeven aan de Commissie Competitie Jeugd. Dat is nieuw dit jaar en ik hoop dat deze Commissie dit voortvarend op zich wil nemen. Zij organiseert al activiteiten rond Sinterklaas en Kerst voor onze eigen jeugdleden, maar hen zal worden gevraagd ook het Scholentoernooi te organiseren. Voorheen werd dit gedaan door enkele jeugdleden, maar omdat ik deze leden geen jeugdleden meer kan noemen en ook doordat deze jongens inmiddels allemaal op vrijdag moeten werken kunnen zij dit vanwege hun drukke werkzaamheden niet meer combineren met het organiseren van dit toernooi.

Het bestuur heeft zijn dank en waardering uitgesproken naar de KBV (Kantine Beheers Vereniging) voor al het werk dat zij heeft verzet de laatste weken. Er is een nieuwe frituurinstallatie aangeschaft. De KBV heeft een duidelijke instructie geschreven hoe met deze nieuwe frituurinstallatie moet worden omgegaan. Laten alle mensen die kantinediensten draaien daar goede nota van nemen alsjeblieft, dan blijft de installatie mooi schoon, goed bruikbaar voor de verschillende soorten te frituren etenswaren en heeft hij hopelijk ook een langere levensduur.  Ook is er is heel veel werk verzet rond de opruimwerkzaamheden van de wateroverlast die is ondervonden in de Karekiet. Heel veel dank aan deze mensen.

Er is weer even gesproken over tussentijdse opzeggingen van het lidmaatschap van onze vereniging. Tussentijdse opzeggingen betekenen niet dat je ook meteen kunt stoppen met het betalen van je contributie. Die blijft doorlopen tot 30 juni van het lopende seizoen!!! Wij zijn immers op grond van de ledenaantallen die wij op 1 juli van een jaar hebben verplichtingen aangegaan met trainers en de verhuurder van de zalen. Deze kosten drukken zwaar op ons budget. Dit betekent dat wij op basis van de te verwachten contributieopbrengsten die verplichtingen aangaan. Wij moeten die nakomen. Zo verwachten wij ook dat jij nakomt dat je contributie betaalt. Een tussentijdse opzegging leidt dan niet tot stopzetting van contributieafdracht voor dat jaar.

Wij zullen alle trainers vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (een VOG) aan het bestuur te overhandigen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Wij hopen hiermee de kans te vergroten dat mensen die in onze vereniging een functie vervullen waarbij zij in contact komen met kinderen een smetteloos verleden hebben. Deze verklaring kost geld maar dat kan worden gedeclareerd bij onze penningmeester. De trainers aan wie wij dit vragen zijn of zullen binnenkort op de hoogte worden gesteld.

Het bestuur roept de jeugd op een scheidsrechterscursus te gaan volgen. Dat is goed voor hun eigen spel en voor hun algemene ontwikkeling. Ik hoop dat er veel jeugd gebruik van zal gaan maken.

Tot slot nog een oproep aan alle leden en ouders van jeugdleden om vooral de ledenkaart in te vullen en aan de VC terug te sturen, als ze dit nog niet eerder gedaan hebben. Het e-mail-adres is: vrijwilligers@vippurmerend.nl

Met een hartelijke volleybalgroet,

Bert Bouman

 

Over de schrijver

René

René

Speelt sinds 2003/2004 volleybal bij ViP. Tussentijds wat uitstapjes gemaakt naar Croonenburg en Compaen, maar weer teruggekeerd bij ViP. Maakte deel uit van het team dat 2 jaar uitkwam in de 3e divisie in seizoen 2013/2014 en 2014/2015, een unicum voor ViP.
Heeft een aantal jaar in het bestuur van ViP gezeten en onderhoudt de website en de communicatiestromen binnen en buiten de vereniging.

Powered by keepvid themefull earn money