Volleybalvereniging
IMG_6085
IMG_0723
IMG_5394
img_5450
2016-2017-mc1
20162017-recreanten-dinsdag
2016-2017-d1
2016-2017-mc3
Voorzitter

Van de Voorzitter (5)

Eerst moet ik even recht zetten waarmee ik mijn woord (4) van 2 april jl. begon. We hadden natuurlijk geen bestuursvergadering op 29 april, want dat was 29 maart.
Opnieuw wil ik samenvatten wat er in een bestuursvergadering, en wel die van opnieuw gisteravond, maar nu dan van 17 april is besproken. Je ziet, de vergaderfrequentie van het bestuur ligt hoog. We hebben ook heel veel te bespreken. Zo vlak voor het einde van het seizoen zijn wij al weer heel druk bezig met het nieuwe seizoen.

Gebleken is, dat nieuwe leden en potentiële leden soms niet op de juiste manier worden begeleid bij “het lid worden” van onze vereniging. Daarom hebben we in overleg met de voorzitters van de commissies Competitie Jeugd, Competitie Senioren, de Ledenadministratie en de Penningmeester een nieuw beleid ontwikkeld hoe potentiële en nieuwe leden opgevangen moeten worden en een juiste plek in de vereniging dienen te krijgen.

In de algemene ledenvergadering van 17 september 2010 is door de vergadering het nieuwe beleidsplan ViP op weg naar 2020 vastgesteld. Dit beleidsplan is niet statisch, maar behoorlijk dynamisch en is door het bestuur, nu het bijna een jaar in werking is, kritisch tegen het licht gehouden. Het beleidsplan is op 1 juli 2011 officieel in werking getreden en we liepen de afgelopen periode soms tegen wat rariteiten aan, een beetje onlogische of onwerkbare situaties en die behoefden verbetering. Deze verbeteringen zijn verwerkt in een nieuwe versie. Je moet niet denken aan grote, doch slechts aan wat lichte veranderingen, beschouw het als een finetuning waar enige ruis was opgetreden/ kon optreden in interpretaties, in de vraag welke commissie ergens voor bevoegd of verantwoordelijk is, is het deze of een andere commissie? En dat hebben we rechtgezet in deze verbeterde versie. De betrokken voorzitters hebben dit met hun commissieleden afgestemd en er is overeenstemming over de iets gewijzigde aanpak. Daar waar nodig zijn ook taak- en functieomschrijvingen aangepast en verbeterd.

We hebben nu 13 commissies en een bestuur en het loopt goed, althans, de organisatie staat goed op de rails. Iedereen die voorzitter is van een commissie weet wat van hem of haar verwacht wordt. Elke commissie stelt jaarlijks een jaarplan op met daarin vermeld de doelstellingen die die commissie zich voorneemt te gaan halen. En na afloop van het jaar komt elke commissie met een jaarverslag waarin zij vertelt in hoeverre zij haar doelstellingen al dan niet heeft gehaald met een toelichting. Elke commissie heeft zijn eigen budget dat van te voren is aangevraagd en (eventueel gecorrigeerd) door het bestuur is vastgesteld. Daarbinnen dient de commissie dan te opereren. Na afloop van het seizoen hoort zij van de Penningmeester of ze er binnen is gebleven en dat gebeurt bijna altijd, want iedere commissie overschrijdt zijn budget normaal gesproken niet. We hebben afgelopen vergadering 9 van de 13 jaarplannen besproken, 4 moeten we er nog krijgen.

Dinsdagavond 8 mei 2012 houden we om 20:30 onze algemene leden(voorjaars)vergadering. Van de agenda en de stukken word je – als het goed is – binnekort op de hoogte gebracht. In dit digitale tijdperk van internet en e-mail ligt het voor de hand te denken dat ieder lid over beide beschikt en hebben we gemeend je langs deze beide wegen te kunnen en mogen uitnodigen de vergadering te komen bijwonen. Wij hopen dat we via deze kanalen niemand zijn vergeten uit te nodigen. We rekenen op een grote opkomst, omdat er geen competitie meer wordt gespeeld en de trainingen op die dinsdag officieel zijn afgelopen. De sporthal zal niet open zijn die avond, alleen de kantine.

Tot slot meld ik nog dat ik samen met de voorzitter van de CCJ, Maretti Bannenberg, de voorzitter van de BC (Beachvolleybalcommissie), Stefan Nellen en een medebestuurslid van de BC, Merijn Luijbe naar een clusterbijeenkomst van de NeVoBo ben geweest. Een clusterbijeenkomst is een soort bijeenkomst waar “met de benen op tafel” deze keer werd gesproken over Regionale subsidie voor Talententrainingen, dat zijn extra trainingen, bijna altijd op zondag ergens in de regio voor eigen en externe talenten. De animo hiervoor is groot en neemt ieder jaar toe en gaat dus meer en meer geld kosten. De subsidie wordt daardoor ontoereikend en de NeVoBo worstelt met de vraag hoe dit probleem op te lossen. Zij legde een aantal varianten op tafel, waarop de verenigingen konden reageren. ViP koos voor de variant waar de ouderbijdrage zo laag mogelijk was en de subsidie vanuit de NeVoBo de hoogste.

Een ander onderwerp was het beachvolleybal. Hoe leeft het binnen de clubs en wat kunnen we er aan doen om de animo te verhogen. Er werden zinvolle suggesties en aanbevelingen aangereikt en er werd vooral geluisterd naar verenigingen die al heel ver waren in hun ontwikkeling op het gebied van beachvolleybal. De bijeenkomst was in Heerhugowaard en we kwamen dodelijk vermoeid, maar voldaan rond half een in de nacht weer thuis. Met een gevoel van “gaat het weer een beetje, meneer Dr……” stapte ik rond 1 uur in bed.

Tot slot: aanstaande vrijdag is de laatste competitieavond en we sluiten die in de Karekiet af met een feest. Kom allemaal want het wordt gewoon heel gezellig a.s. vrijdag!!!

Ik hoop je daar te treffen en anders op 8 mei.

Met een hartelijke volleybalgroet,

Bert Bouman

 

Over de schrijver

René

René

Speelt sinds 2003/2004 volleybal bij ViP. Tussentijds wat uitstapjes gemaakt naar Croonenburg en Compaen, maar weer teruggekeerd bij ViP. Maakte deel uit van het team dat 2 jaar uitkwam in de 3e divisie in seizoen 2013/2014 en 2014/2015, een unicum voor ViP.
Heeft een aantal jaar in het bestuur van ViP gezeten en onderhoudt de website en de communicatiestromen binnen en buiten de vereniging.

Powered by keepvid themefull earn money